1 / 12
Listy, które przez wiele lat przychodziły do Aleksandriny z różnych stron Portugalii.
+

© fot. Agnieszka Bugała