10 / 12
Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej.
+

© fot. Agnieszka Bugała