12 / 12
Płótno z twarzą Aleksandriny nad ołtarzem w kościele parafialnym w Balazar.
+

© fot. Agnieszka Bugała