4 / 12
Muzeum błogosławionej w dolnej części jej rodzinnego domu.
+

© fot. Agnieszka Bugała