9 / 10
Wizerunek Aleksandriny wykonany z kafli.
+

© fot. Agnieszka Bugała