1 / 12
Siostra Julia w nowicjacie

© fot. za zgodą Sióstr Dominikanek