4 / 12
Siostra Julia z rodziną, lata 30.

© fot. za zgodą Sióstr Dominikanek