5 / 12
Wilno. Siostra Julia z podopiecznymi.

© fot. za zgodą Sióstr Dominikanek