6 / 12
Wilno, szkoła.

© fot. za zgodą Sióstr Dominikanek