9 / 12
Wilno, 1940 lub 1941 rok. Siostra Julia z prawej strony.

© fot. za zgodą Sióstr Dominikanek