2 / 7
Jak matka, która nigdy nie zostawi dziecka
Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie. Księga Izajasza 49,15
+

© pixabay