3 / 7
Jak ktoś, kto nigdy nie zapomina
Ja nie zapomnę o tobie. Oto wyryłem cię na obu dłoniach, twe mury są ustawicznie przede Mną. Księga Izajasza 49,15-16
+

© Kristina Litvjak I Unsplash