4 / 7
Miłość, która nigdy nie ustanie
Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad tobą. Księga Izajasza 54,10
+

© Shutterstock