7 / 7
Miłość radosna
Pan, twój Bóg jest pośród ciebie, Mocarz - On zbawi, uniesie się weselem nad tobą, odnowi swą miłość, wzniesie okrzyk radości. Księga Sofoniasza 3,17
+

© SHUTTERSTOCK