8 / 10
Źródło Posterna w Spoleto (prowincja Perugia)

© Gianfranca Mariani Facebook