1 / 9
Tadeusz Popiel – „Pierwsza gwiazdka” (ok. 1913)
Grudniowe, adwentowe dni, najkrótsze w roku mają w sobie coś z oczekiwania. Popołudniami jasność szybko ustępuje nadchodzącemu tajemniczemu wieczorowi, który w dzień Wigilii zapowiada wielkie wydarzenie odmieniające dzieje ludzkości. Kulminacją tego oczekiwania jest pierwsza wigilijna gwiazda, której pojawienie się na niebie jest sygnałem do rozpoczęcia wieczerzy, ale również pozostaje jutrzenką symbolizującą przyjście Chrystusa na nasz świat. Popielowi udało się oddać ten nastrój. Postać mężczyzny w tradycyjnym polskim stroju chłopskim wpatrzona w nieboskłon nad ośnieżonymi polami pozostaje jakby delikatnie oświetlona blaskiem bijącym od Gwiazdy Betlejemskiej. Może postać tego człowieka symbolizuje cały rodzaj ludzki, czekający nie tylko na wieczerzę, ale i na przyjście Mesjasza?
+

© Wikimedia Commons | domena publiczna