2 / 9
Hans Andersen Brendekilde – „Ścinanie choinek” (1885)
Duński malarz żyjący na przełomie XIX i XX w. przypomina o nieodzownym elemencie Bożego Narodzenia w domu, jakim jest choinka. Do kultury słowiańskiej i romańskiej trafiła ona ze świata germańskiego i Skandynawii, jednakże jeszcze sto lat temu ubierano ją znacznie później niż robi się to obecnie. Niekiedy nawet w Wigilię rano.
+

© Wikimedia Commons | domena publiczna