7 / 12
Spotkanie w szpitalu po wszczepieniu rozrusznika serca, 6 sierpnia 2005 r.
+

© ASSOCIATED PRESS/East News