1/12
Bracia Ratzingerowie podczas udzielania błogosławieństwa prymicyjnego.
2/12
Kardynał Joseph Ratzinger podczas wręczenia Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec, 1997 rok.
3/12
Bracia Ratzingerowie podczas wspólnych wakacji.
4/12
Bracia Ratzingerowie razem z opatem Odilo Lechnerem próbują piwa warzonego w benedyktyńskim Klasztorze Andechs.
5/12
Pożegnanie po wizycie Benedykta XVI w Niemczech, 6 sierpnia 2005 rok.
6/12
Papież spaceruje ze swoim bratem w ogrodzie letniej rezydencji w Bressanone, 31 lipca 2008 rok.
7/12
Spotkanie w szpitalu po wszczepieniu rozrusznika serca, 6 sierpnia 2005 rok.
8/12
Bracia Ratzingerowie podczas koncertu chóru chłopięcego z Ratyzbony, 17 stycznia 2009 rok.
9/12
Bracia Ratzingerowie podczas koncertu chóru chłopięcego z Ratyzbony, 22 października 2005 rok.
10/12
Wspólna modlitwa przy grobie rodziców i siostry, 13 września 2006 rok.
11/12
Konert Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks (bawarska orkiestra radiowa) w auli św. Pawła VI, 27 października 2007 rok.
12/12
Wspólna modlitwa w Rzymie, 15 kwietnia 2012 rok.