4 / 8
Małgorzata Lorentowicz (Janina Małgorzata Damięcka) (1927-2005)
Pseudonim: „Świder”, „Duda”. Funkcja: sanitariuszka. Stopień: strzelec. Oddział: Armia Krajowa – zgrupowanie „Kryska”. Szlak bojowy: Górny Czerniaków
+

© East News