3 / 11
Fiołek – symbol Świętej Trójcy
Fiołek jest obrazem skromności, pokory i posłuszeństwa, czyli pierwszych cnót monastycznych. Symbolizuje także Najświętszą Maryję Pannę, a przez swoją troistą barwę jest łączony również z Trójcą Świętą. Takie zestawienie nietrudno wyjaśnić: Maryja pozostaje przecież najdoskonalszym stworzeniem Trójcy Świętej, ponieważ najpełniej odpowiedziała na Bożą miłość.
+

© Anelka/Pixabay