3 / 4
Dzwon pamięci, Bykownia.
+

© archiwum Ordynariatu Polowego