7 / 7
Drzewo oliwne
Drzewa oliwne pojawiają się w Biblii wielokrotnie i były kolejnym cennym źródłem pożywienia w czasach Jezusa. I są nadal. Ponieważ drzewa oliwne dają oliwę, owoce i drewno, były cennym towarem handlowym. Ogród Getsemani miał mały gaj oliwny a aramejskie znaczenie nazwy sugeruje, że znajdowała się tam tłocznia oliwy. Niewysokie, wiecznie zielone drzewo jest nadal popularne, rośnie w ogrodach i donicach na całym świecie.
+

© Tango7174 I CC BY-SA 4.0