1 / 5
Andrzej Wajda przemawia przed budynkiem dawnej siedziby NKWD Charków, 2 listopada 2008 r.
+

© archiwum Ordynariatu Polowego