2 / 5
Tablica upamiętniająca ofiary NKWD w Charkowie.
+

© archiwum Ordynariatu Polowego