3 / 5
Charków-Piatichatki wejście na teren cmentarza.
+

© archiwum Ordynariatu Polowego