4 / 5
Fragment cmentarza w Charkowie-Piatichatkach z tabliczkami epitafijnymi.
+

© archiwum Ordynariatu Polowego