5 / 5
Msza św. na cmentarzu w Charkowie, 2008 r.
+

© archiwum Ordynariatu Polowego