3 / 12
Kopalnia soli w Bochni
Zaliczana do najstarszych w Polsce. Jest udostępniona zwiedzającym i nie prowadzi już prac wydobywczych. Te zakończono w 1990 r. Liczne dokumenty historyczne wspominają jednak o roli tej kopalni, a wzmianka znalazła się nawet w bulli papieża Innocentego II z 1136 r.
+

© Shutterstock | Sopotnicki