5 / 12
Kopalnia soli Kłodawa
Złoża solne w okolicach Kłodawy znane były od lat 30. ubiegłego stulecia, ale prace nad ich wydobyciem przerwała wojna. Do badań powrócono po wojnie i okazało się, że pod ziemią znajdują się wielkie zapasy soli kamiennej i soli magnezowo-potasowych. Obecnie kopalnia jest największym krajowym producentem soli kamiennej.
+

© Albin Marciniak/East News