3 / 8
Męka Jezusa jest światłem, nie mrokiem
Dla El Greca męka Jezusa była światłem. Zastąpił ciemne tło, jakie zazwyczaj pojawiało się w takich scenach u poprzedników, niesamowitym błękitem.
+

© Centre d’Art d’Època Moderna (CAEM)