5 / 8
Wszystkie barwy wiary
Święte drzewo krzyża wygląda jak lekki instrument, do którego Jezus się przytula i na którym odpoczywają jego delikatne dłonie.
+

© Centre d’Art d’Època Moderna (CAEM)