6 / 8
Święte drzewo krzyża
Krzyż symbolicznie nawiązuje do narzędzia męczeństwa – jego rozmiary nie odpowiadają kanonowi proporcji postaci.
+

© Centre d’Art d’Època Moderna (CAEM)