5 / 10
Skąd zatem owo tajemnicze „O”? Otóż właśnie 18 grudnia duchowni po nieszporach zwykli wypowiadać głośne i przeciągające się „Ooo” aby wyrazić tęsknotę wszechświata za przyjściem Odkupiciela, tak jak tęsknił i oczekiwał Go Izrael. Spójrzmy zatem przez chwilę na Niego z bliska…
+

© Wikipedia | Domena publiczna