2 / 9
Powązki Wojskowe – nie tylko wojskowe
Osoby odwiedzające cmentarz często dziwią się, że pogrzeby znanych osób niezwiązanych z wojskością odbywają się na Cmentarzu Wojskowym. Zostali tam pochowani np. piosenkarka Kora, działacz społeczny Marek Kotański i aktor Paweł Królikowski. Stare Powązki są zapełnione (można grzebać zmarłych tylko w grobach rodzinnych), więc pogrzeby zasłużonych osób odbywają się najczęściej na Powązkach Wojskowych. Nazwa pochodzi stąd, że początkowo był on miejscem pochówku żołnierzy.
+

© Artur Bogacki | Shutterstock