3 / 9
Cmentarz kaukaski i żydowski
W skład Cmentarza Powązkowskiego wchodzi pięć nekropolii. Do Starych Powązek i Powązek Wojskowych przylegają także cmentarze: ewangelicko-reformowany, ewangelicko-augsburski, żydowski, kaukaski i tatarski. Wszystkie mają status pomników historii.
+

© RnDmS | Shutterstock