6 / 9
Skład broni
W czasie II wojny światowej Powązki były dla Armii Krajowej miejscem spotkań i przechowywania broni, a czasem również kryjówką dla żołnierzy i Żydów. Prowadził tędy również szlak szmuglowania żywności do getta żydowskiego, które sąsiadowało z cmentarzem.
+

© Fotokon | Shutterstock