9 / 9
„Łączka”
Kwatera „Ł”, tzw. Łączka, na Cmentarzu Wojskowym to miejsce, w którym w latach 1948- 1956 ukradkiem grzebani byli żołnierze niepodległościowego podziemia zamordowani w katowniach Urzędu Bezpieczeństwa i inni ludzie niewygodni dla władzy. Ciała były grzebane niedbale i bez oznakowań. Później nad grobami zorganizowano śmietnik, a następnie kwatery dla osób zasłużonych dla systemu. W ostatnich latach IPN ekshumował z tego miejsca szczątki ok. 300 osób, z których ok. 70 udało się zidentyfikować.
+

© WOJCIECH STROZYK/REPORTER