6 / 10
Czy rzeczywiście Mikołaj nosił mitrę (czyli nakrycie głowy biskupa), w której często się go maluje na religijnych obrazach? Bardzo możliwe. Mitra wywodzi się jeszcze z Egiptu, a w starożytnym Rzymie była noszona przez urzędników cesarskich, m.in. sędziów. Kiedy po ustaniu prześladowań zlecono sądzenie chrześcijan biskupom, zaczęli oni nosić mitry. Dopiero później to nakrycie głowy stało się elementem stroju liturgicznego. Historycy nie są zgodni co do tego, kiedy biskupi zaczęli nosić mitry, ale niektórzy twierdzą, że ten zwyczaj sięga jeszcze czasów starożytnych.
+

© Lorenzo Lotto | Public Domain