7 / 10
Najstarszy zachowany wizerunek świętego Mikołaja to fresk z VI wieku w kościele pod wezwaniem tego świętego w Bejrucie. Ponieważ powstał dwa wieku po śmierci świętego, trudno uznać go za fotograficzne odwzorowanie.
+

© Public Domain