5 / 9
Jan Paweł II
„Cykl pracy i odpoczynku, wpisany w ludzką naturę, jest bowiem zgodny z wolą samego Boga”.
+

© Evgeny Bakharev | Shutterstock