8 / 9
Mt 11, 28
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy zapracowani i obciążeni jesteście, a Ja dam wam odpocząć”
+

© Lauren Bow/Unsplash | CC0