9 / 9
Mk 6, 30
„Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco!”
+

© Fair Use