8 / 9
Ponadto oczy Maryi na obrazie z Guadalupe mają wszystkie cechy, jakie posiada oko żywego człowieka. W źrenicach występuje zjawisko potrójnego odbicia, a krzywizna wizerunków postaci w obu oczach odpowiada krzywiźnie rogówki.
+

© fot. materiały dystrybutora