4 / 12
Nie szuka swego
(…) aby kochać innych, trzeba najpierw pokochać samego siebie. (…) kto nie potrafi kochać samego siebie, napotyka trudności w miłowaniu innych: "Kto jest zły dla siebie, czyż będzie dobry dla innych? […] Nie ma gorszego człowieka niż ten, który jest sknerą dla siebie samego” (Syr 14,5-6).
+

© Milan Popovic/Unsplash