7 / 12
Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą
Jeżeli osoba, która kocha, może uczynić dobro dla drugiego lub gdy widzi, że drugiemu się powodzi, przeżywa to z radością, to tym samym oddaje chwałę Bogu, ponieważ „radosnego dawcę” miłuje Bóg (2 Kor 9,7). (…) Rodzina powinna być zawsze miejscem, w którym każdy, kto uczyni w życiu coś dobrego, wie, że tam będą się z tego cieszyć wraz z nim.
+

© Jurij Krupiak | Shutterstock