6 / 11
Marcello Bacciarelli: "Portret królowej Jadwigi Andegaweńskiej"

© fot. Wikimedia Commons | domena publiczna