7 / 11
Sarkofag królowej Jadwigi w katedrze na Wawelu

© fot. Marcin Mazur / episkopat.pl