1 / 12
„Podły”
Dzisiaj pierwsze skojarzenie ze słowem „podły” to: „wyzuty z godności”, „nikczemny”, „bez honoru”. Dlaczego więc w Anioł pasterzom mówił śpiewamy: „W Betlejem, nie bardzo podłym mieście, narodził się w ubóstwie Pan wszego stworzenia”? A w utworze Nowy rok bieży: „Podło uwity, nie w aksamity, ubogo”? Otóż dawniej „podły” znaczyło: „biedny”, „niskiej jakości”. To pierwotne znaczenie nie zanikło jednak całkowicie, bo przecież dzisiaj również zdarza nam się mówić „podłe jedzenie” (czasem ekspresyjnie: „podłe żarcie”) albo „podłe warunki” (np. mieszkaniowe).
+

© Frame Stock Footage | Shutterstock