10 / 12
„Żądany”
„Ach, witaj, Zbawco, z dawna żądany” nie oznacza, że Żydzi ostro i bez ogródek domagali się przyjścia Mesjasza. „Żądany” znaczy tyle, co upragniony, oczekiwany, wytęskniony.
+

© Public Domain